Va rugam asteptati!

Financiar

control financiar

Notiunea de control provine din expresia contra rolus care inseamna verificarea actului original dupa duplicatul care se incredinteaza in acest scop unei alte persoane.

Controlul financiar are ca si obiective urmarirea modului de realizare si cheltuire a banului public, eficienta economica, respectarea principiilor stabilite.

Cursul se adreseaza persoanelor desemnate sa exercite activitatea de control financiar preventiv in cadrul institutiilor publice precum si persoanelor care isi desfasoara activitatea in compartimentele de control financiar preventiv si de control financiar de gestiune din cadrul regiilor autonome, companiilor nationale si societatilor comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala detine capitalul majoritar


calendar cursuri

   

Controlul financiar preventiv are drept scop identificarea proiectelor de operatiuni care nu respecta conditiile de legalitate si regularitate si/sau, dupa caz, de incadrare in limitele si destinasia creditelor bugetare si de angajament si prin a caror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul public si/sau fondurile publice.
Potrivit art. 23 din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, controlul financiar preventiv se exercita asupra tuturor operatiunilor care afecteaza fondurile publice si/sau patrimoniul public.
Controlul financiar preventiv se organizeaza, de regula, in cadrul compartimentelor de specialitate financiar-contabila. In raport cu natura operatiunilor, conducatorul entitatii publice poate decide extinderea acestuia si la nivelul altor compartimente de specialitate in care se initiaza, prin acte juridice, sau se constata obligatii de plata sau alte obligatii de natur patrimoniala.
Documentele care privesc operatiuni asupra carora este obligatorie exercitarea controlului financiar preventiv se transmit persoanelor desemnate cu exercitarea acestuia de catre compartimentele de specialitate care initiaza operatiunea.

Controlul financiar de gestiune
Activitatea de control financiar de gestiune se organizeaza in cadrul operatorilor economici prevazuti la art. 3 pct. 5 lit. a)–e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 107/2012, cu modificarile ulterioare, si are, in principal, urmatoarele obiective:

a) asigurarea integritatii patrimoniului operatorului economic, precum si a bunurilor din domeniul public si privat al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale aflate in administrarea, in concesiunea sau in inchirierea acestora;
b) respectarea prevederilor legale si a reglementarilor interne, incidente activitatii economico-financiare a operatorului economic;
c) cresterea eficientei in utilizarea resurselor alocate.

Controlul financiar de gestiune se desfasoara in baza unor programe de activitate anuale, trimestriale si lunare, intocmite de catre personalul cu atributii de control financiar de gestiune si aprobate de conducatorul operatorului economic. Se organizeaza la operatorul economic pentru controlul gestiunilor proprii, precum si la subunitatile din structura acestuia.


May 2078
M T W T F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Recomandarile noastre