Va rugam asteptati!

Guvernanta corporativa, auditul public intern si controlul intern managerial

audit

Despre sectorul public putem afirma faptul ca acesta este prezent in viata economica in diverse modalitati. Nu exista economie de piata in care sectorul public, mai mult sau mai putin sa nu se regaseasca, direct sau indirect, intre factorii care influenteaza si orienteaza entitatile, respectiv activitatea acestora.


calendar cursuri

CURS | Audit bara alba 13-15 Decembrie | Bucuresti

Pentru toti cei care lucreaza in sectorul public sau colaboreaza cu acestia am lansat acest curs menit sa devolte competetele profesionale in domeniul auditului public intern prin imbunatatirea cunostiintelor, abilitatilor si valorilor necesare pentru a performa in acest domeniu de activitate, pentru a ajuta entitatea publica sa isi indeplineasca obiectivele, printr-o abordare sistematica si metodica, evaluand si imbunatatind eficienta si eficacitatea managementului riscului, controlului si proceselor de guvernanta.

Adresabilitate: auditori publici interni, persoane care doresc sa fie auditori interni in sectorul public si sa-si desfasoare activitatea in entitati publice si care trebuie sa detina cunostintele, abilitatile si valorile necesare pentru a performa in domeniu, conducerea entitatilor publice care are obligatia implementarii sistemelor de control intern/managerial in institutia publica, responsabili cu gestionarea riscurilor, membri ai echipei de gestionare a riscurilor, secretari ai comisiilor de monitorizare si tuti cei care sunt implicati in implementarea sistemului de control intern managerial.

AUDITUL INTERN este definit Conform noului Cadru International de Practici Profesionale (IPPF –International Professional Practices Framework) adoptat in anul 2007 de catre IIA ca „o activitate independenta de asigurare obiectiva si de consiliere, destinata sa adauge valoare si sa antreneze imbunatatirea activitatilor organizatiei. Ajuta organizatia in indeplinirea obiectivelor sale printr-o abordare sistematica si disciplinata in cadrul evaluarii si imbunatatirii eficacitatii proceselor de management al riscurilor, control si guvernare”.

 • Auditul intern asigura evaluarea independenta si obiectiva a sistemului de control intern/managerial al entitatii publice.
 • Domeniul activitatii de audit intern trebuie sa permita obtinerea unei asigurari cu privire la procesul de management al riscurilor, de control si de conducere (guvernanta).
 • Compartimentul de audit public intern este dimensionat pe baza volumului de activitate si a marimii riscurilor asociate, astfel incat sa asigure auditarea activitatilor cuprinse in sfera auditului public intern.
 • Atributiile sefului compartimentului de audit intern trebuie asumate prin semnatura de catre un responsabil.
 • Auditorii interni din cadrul compartimentului de audit public intern trebuie sa posede competentele profesionale necesare pentru realizarea activitatilor cuprinse in sfera auditului public intern.
 • Auditorii interni trebuie sa isi imbunatateasca cunostintele, abilitatile si valorile in cadrul formarii profesionale continue si sa asigure compatibilitatea pregatirii cu tipul si natura misiunilor de audit intern care trebuie realizate.
 • Auditorul intern finalizeaza actiunile sale prin rapoarte de audit, in care enunta punctele slabe identificate in sistem si formuleaza recomandari pentru eliminarea acestora.
 • Conducatorul entitatii publice dispune masurile necesare, avand in vedere recomandarile din rapoartele de audit intern, in scopul eliminarii punctelor slabe constatate de misiunile de auditare.

Legea nr. 672/2002: activitate functional independenta si obiectiva, de asigurare si consiliere, conceputa sa adauge valoare si sa imbunatateasca activitatile entitatii publice; ajuta entitatea publica sa isi indeplineasca obiectivele, printr-o abordare sistematica si metodica, evalueaza si imbunatateste eficienta si eficacitatea managementului riscului, controlului si proceselor de guvernanta.

Obiectivul general al auditului public intern in entitatile publice il reprezinta imbunatatirea managementului acestora si poate fi atins, in principal, prin:

a)activitati de asigurare, care reprezinta examinari obiective ale elementelor probante, efectuate in scopul de a furniza entitatilor publice o evaluare independenta a proceselor de management al riscurilor, de control si de guvernanta;

b)activitati de consiliere menite sa adauge valoare si sa imbunatateasca procesele guvernantei in entitatile publice, fara ca auditorul intern sa isi asume responsabilitati manageriale.

GUVERNANTA CORPORATIVA reprezinta ansamblul principiilor ce stau la baza cadrului de administrare prin care compania este condusa si controlata. Transpuse in documente normative interne, aceste principii determina eficienta si eficacitatea mecanismelor de control adoptate cu scopul de a proteja si a armoniza interesele tuturor partilor interesate – actionari, administratori, directori, conducatori ai diverselor structuri ale societatii, angajati si organizatiile care le reprezinta interesele, clienti si parteneri de afaceri, furnizori, autoritati centrale si locale, reglementatori si operatori ai pietelor de capital etc.

OUG nr. 109/2011: ansamblul de reguli care guverneaza sistemul de administrare si control in cadrul unei intreprinderi publice, raporturile dintre autoritatea publica tutelara si organele intreprinderii publice, dintre consiliul de administratie sau de supraveghere, directori sau directorat, actionari si alte persoane interesate. Ministerul Finantelor Publice actioneaza ca institutie de monitorizare. In calitate de institutie de monitorizare, Ministerul Finantelor Publice, prin directiile de specialitate sau persoanele desemnate, supravegheaza implementarea de catre autoritatile publice tutelare si de catre intreprinderile publice.

CONTROLUL INTERN MANAGERIAL este un proces implementat de managementul entitatii publice, care intentioneaza sa furnizeze o asigurare rezonabila cu privire la atingerea obiectivelor, grupate in urmatoarele categorii: eficacitatea si eficienta functionarii; fiabilitatea informatiilor financiare; respectarea legilor si regulamentelor. El reprezinta ansamblul politicilor si procedurilor concepute si implementate de catre managementul si personalul entitatii publice, in vederea furnizarii unei asigurari rezonabile pentru:

 • atingerea obiectivelor entitatii publice intr-un mod economic, eficient si eficace;
 • respectarea regulilor externe si a politicilor si regulilor managementului;
 • protejarea bunurilor si a informatiilor;
 • prevenirea si depistarea fraudelor si greselilor;
 • calitatea documentelor de contabilitate si producerea in timp util de informatii de incredere, referitoare la segmentul financiar si de management.

OMFP nr. 946/2005, OSGG nr. 400/2015, OSGG nr. 200/2016: ansamblul formelor de control stabilite de conducere in concordanta cu obiectivele acesteia si cu reglementarile legale exercitate la nivelul entitatii publice, inclusiv auditul intern. Scopul controlului intern este asigurarea administrarii fondurilor publice in mod economic, eficient si eficace;
Lista standardelor de control intern managerial:
1. Etica si integritate.
2. Atributii, functii, sarcini.
3. Competenta, performanta
4. Structura organizatorica
5. Obiective
6. Planificarea
7. Monitorizarea performantelor
8. Managementul riscului
9. Proceduri
10. Supravegherea
11. Continuitatea activitatii
12. Informarea si comunicarea
13. Gestionarea documentelor
14. Raportarea contabila si financiara
15. Evaluarea sistemului de control intern managerial
16. Auditul intern

Lectorii cursului nostru sunt formatori acreditati, specialisti practicieni in domeniul auditului public intern, control, managementul riscurilor si guvernanta corporativa dintre care ii mentionam pe: Marius Tomoiala, Stefan Iulian, Adrian Ivan, Bogdan Ginghina, Viorel Bulmez.


April 2025
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Recomandarile noastre