Va rugam asteptati!

CURS
Pregatire teoretica in vederea sustinerii examenului de diriginti de santier

Untitled 1

Medias | August 2020

SCOPUL CURSURILOR

Cursurile au ca scop pregătirea pentru examenul de diriginti de santier, pentru specializarea Reţele Electrice, Domeniul 9.1 si Instalatii electrice ,Domeniul 8.1.

În cadrul acestui curs vom aborda teme și noțiuni menite să ofere candidaţilor posibilitatea dobândirii de informaţii tehnice şi legislative care să le îmbunătăţească pregătirea în vederea participării la examen.

Reglementări tehnice

 1. Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor – indicativ I7/2011
 2. Normativ pentru proiectarea și executarea instalatiilor interioare de curenți slabi aferente clădirilor civile și de producție – indicativ I18/1-2001
 3. Normativ de încercări și măsurători la echipamente și instalații electrice – indicativ PE 116/1994
 4. Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de instalații aferente construcțiilor – indicativ C56-2002
 5. Normativ pentru proiectarea și executarea rețelelor de cabluri electrice - NTE 007/08/00
 6. Normativ pentru proiectarea și executarea liniilor electrice aeriene de joasă tensiune – indicativ PE 106/2003
 7. Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier și pietonal – indicativ NP 062/2002
 8. Normativ pentru construcția liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1000 V – indicativ NTE 003/04/00
 9. Norme tehnice privind proiectarea și amplasarea construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte și tuneluri rutiere – O.M.T. 571/1997
 10. Legea energiei si a gazelor electrice – Lege nr. 123/2012
 11. Cod Tehnic RET Codul tehnic al Rețelei Electrice de Transport aprobat prin Ordin ANRE nr. 20/2004
 12. Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente – indicativ C16-1984

Legislație

 1. Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată
 2. Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 3. Norme metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, aprobate prin Ordinul MDRL nr. 839/2009, cu modificările ulterioare
 4. Regulamentul privind controlul de stat al calității în construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994
 5. Regulamentul privind receptia construcțiilor aprobat prin Hotărârea nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora
 6. Regulamentul privind atestarea conformității produselor pentru construcții, aprobat prin Ordinul MTCT nr. 1588/2004, cu modificările și completările ulterioare
 7. Regulamentul privind conducerea și asigurarea calității în construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997, cu modificările și completările ulterioare
 8. Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997, cu modificările și completările ulterioare
 9. Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse , procedee și echipamente noi în construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 cu modificările și completările ulterioare
 10. Hotărârea Guvernului nr. 750/2017 pentru modificarea anexei nr. 5 - Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii - la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii și anexa – ”Regulamentul privind agrementul tehnic în construcții din 11.10.2017”
 11. Regulamentul de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995
 12. Hotărârea Guvernului nr. 668/2017 privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii – toate domeniile de autorizare
 13. Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului
 14. Regulamentul (UE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93
 15. Rectificări (2011) – Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului
 16. Procedura de autorizare a diriginților de șantier, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 1496/2011, cu modificările și completările ulterioare

Instalații electrice - Domeniul 8.1

Reglementări tehnice

 1. Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor – indicativ I7/2011
 2. Normativ pentru proiectarea și executarea instalatiilor interioare de curenți slabi aferente clădirilor civile și de producție – indicativ I18/1-2001
 3. Normativ de încercări și măsurători la echipamente și instalații electrice – indicativ PE 116/1994
 4. Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, partea a III-a - instalații de detectare, semnalizare și avertizare – indicativ P118/3-2015
 5. Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri – indicativ NP061/2002
 6. Normativ pentru proiectarea, executarea, verificarea și exploatarea instalațiilor electrice în zone cu pericol de explozie – indicativ NP099/2004
 7. Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de instalații aferente construcțiilor – indicativ C56/2002
 8. Normativ de siguranță la foc a construcțiilor – indicativ P118/1999
 9. Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente – indicativ C16/1984

Legislație

 1. Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată
 2. Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 3. Norme metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, aprobate prin Ordinul MDRL nr. 839/2009, cu modificările ulterioare
 4. Regulamentul privind controlul de stat al calității în construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994
 5. Regulamentul privind receptia construcțiilor aprobat prin Hotărârea nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora
 6. Regulamentul privind atestarea conformității produselor pentru construcții, aprobat prin Ordinul MTCT nr. 1588/2004, cu modificările și completările ulterioare
 7. Regulamentul privind conducerea și asigurarea calității în construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997, cu modificările și completările ulterioare
 8. Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997, cu modificările și completările ulterioare
 9. Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse , procedee și echipamente noi în construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 cu modificările și completările ulterioare
 10. Hotărârea Guvernului nr. 750/2017 pentru modificarea anexei nr. 5 - Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii - la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii și anexa – ”Regulamentul privind agrementul tehnic în construcții din 11.10.2017”
 11. Regulamentul de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995
 12. Hotărârea Guvernului nr. 668/2017 privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii – toate domeniile de autorizare
 13. Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului
 14. Regulamentul (UE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93
 15. Rectificări (2011) – Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului
 16. Procedura de autorizare a diriginților de șantier, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 1496/2011, cu modificările și completările ulterioare

 INREGISTRAREA LA CURS:

Se face in baza transmiterii formularului de inscriere completat la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..


Taxa de instruire

 • Suportul de curs si materialele auxiliare

 • Sala de curs cu dotarile tehnice necesare

 • Pauze de cafea

 • Taxa de examinare A.N.C.

1100 RON + TVA

Servicii Cazare
(Optional)

 • Cazare nopti in regim double

 • Pensiune completa pentru participantul la curs

 • BONUS: Cazare si mic dejun gratuite pentru insotitor!

0 Lei

Recomandarile noastre