O noua tematica de curs la Proiect ContaPlus!

DESIGNUL SI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR POS DRU / POCU 2014-2020

Obiectivul general al cursului: cresterea accesibilitatii proiectelor cu finantare nerambursabila in domeniul resurselor umane, prin familiarizarea cursantilor cu etapele, limbajul și procedurile specifice ciclului de viata al acestor proiecte, in Romania.

Obiective specifice: cunoasterea cadrului conceptual şi operational specific al POS DRU și PO CU, pe baza metodologiei PCM; Analiza si simularea derularii proiectelor cu finantare nerambursabila in domeniul resurselor umane; pregatirea documentatiei aferente depunerii, implementarii, monitorizarii si evaluarii unui proiect POS DRU / PO CU.

Aptitudini profesionale dobandite/dezvoltate: identificarea surselor de finantare; crearea si gestionarea echipei de proiect; pregatirea documentatiei unui proiect, depunerea unui proiect pe o platforma digitala; implicarea activa in etapele ciclului de viata al unui proiect; eficientizarea activitatii in echipa de proiect; identificarea beneficiarilor unui proiect; intelegerea cadrului logic al unui proiect; formularea și implementarea analizelor de risc; comunicarea cu finantatorul.

Aptitudini transversale dobandite/dezvoltate: abilitati organizationale; capacitatea de a lucra în echipa; capacitatea de analiza și sinteza; utilizarea limbajului de specialitate.

Mai multe detalii pe: http://www.proiect-contaplus.ro/designul-si-implementarea-proiectelor-pos-dru-pocu-2014-2020/