Programul Rabla 2016 pentru innoirea parcului auto national

Programul multi-anual „Rabla” pentru stimularea innoirii parcului auto national isi propune imbunatatirea calitatii mediului, prin eliminarea autoturismelor vechi si poluante.

Obiectiv

Administratia Fondului de Mediu acorda, prin Programul Rabla, o finantare nerambursabila(prima de casare) posesorilor de autoturisme uzate care renunta la acestea pentru a-si cumpara altele noi.

Indicatorul de performanta si eficienta a Programului de stimulare a innoirii parcului auto nationalil reprezinta numarul de autovehicule uzate casate.Voucherele obtinute prin Programul Rabla 2016 vor putea fi utilizate drept avans pentru achizitionarea unui autoturism nou prin Programul “Prima masina“,  stabileste o Hotarare adoptata de Guvern.

Actul normativ coreleaza cele doua programe guvernamentale astfel incat un beneficiar al Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national va putea achizitiona un autoturism nou in cadrul Programului de stimulare a cumpararii de autorurisme noi, folosind facilitatea acordata prin Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national (“Programul Rabla”) pentru justificarea achitarii avansului de minimum 5% din pretul de achizitie a noului autoturism.

Beneficiari

Poate participa la Programul Rabla orice posesor al unui autovehicul uzat, a carui prima inmatriculare in Romania a avut loc anterior datei de 31 decembrie 2006.

Beneficiarul trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:

 • are domiciliul sau resedinta in Romania;
 • nu are obligatii de plata la bugetul local;
 • s-a inscris la un producator validat in vederea achizitionarii unui autovehicul nou, obtinand nota de inscriere;
 • a predat autovehiculul uzat unui colector autorizat si a obtinut certificatul de distrugere;
 • a radiat din evidenta circulatiei autovehiculul uzat si a obtinut certificatul de radiere;
 • a prezentat producatorului validat dovada distrugerii si a radierii din evidenta circulatiei a autovehiculului uzat;
 • a achizitionat autovehiculul nou de la producatorul validat care a eliberat nota de inscriere.

Prima de casare

Proprietarul beneficiaza de prima de casare la achizitionarea unui autovehiculul nou, in schimbul predarii spre casare a unui autovehicul uzat.

Cuantumul primei de casare este de 6.500 lei, la care se adauga cate un eco-bonus in valoare de 1500 lei, dar nu mai mult de doua eco-bonusuri cumulate, pentru fiecare dintre urmatoarele caracteristici:

 • la achizitionarea unui autovehicul nou incadrat in norma de poluare Euro 6;
 • la achizitionarea unui autovehicul nou al carui motor genereaza o cantitate de emisii de CO2mai mica de 100 g/km;
 • la achizitionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid.

Proprietarul poate achizitiona mai multe autovehicule noi in schimbul predarii spre casare a unui numar echivalent de autovehicule uzate, beneficiind astfel, in mod corespunzator, de mai multe prime de casare.

Proprietarul persoana fizica poate ceda, in favoarea unei alte persoane, dreptul de a beneficia de prima de casare la achizitionarea unui autovehicul nou. Eco-bonusul nu poate face obiectul cedarii.

Prima de casare se scade de catre producatorul validat din pretul de comercializare, cu TVA, al autovehiculului nou, diferenta fiind asigurata de catre beneficiar din surse financiare proprii si/sau surse financiare complementare: credite bancare ori finantare in baza unui contract de leasing financiar.

Procedura, pas cu pas

Pasii pe care trebuie sa-i urmeze persoanele fizice pana la momentul achizitiei prin program a noului autoturismului sunt urmatorii:

Pasul 1. Proprietarul autovehiculului uzat consulta lista producatorilor validati si il alege pe cel de la care doreste sa achizitioneze noua masina.

Pasul 2. Se prezinta la dealerul ales, in vederea inscrierii in program. In aceasta etapa este nevoie ca proprietarul masinii sa declare daca va fi beneficiarul direct al tichetului electronic sau cedeaza acest drept unei alte persoane.

Pasul 3. Producatorul/dealerul introduce, in aplicatia PSIPAN 2015, date privind proprietarul si autovehiculul uzat si ii elibereaza proprietarului o nota de inscriere. AFM verifica in termen de 5 zile datele introduse in aplicatia PSIPAN si confirma/infirma corectitudinea acestora.

Pasul 4. Dupa confirmarea corectitudinii datelor de catre AFM, dealer-ul ii transmite proprietarului ca a primit acceptul sa mearga la un colector autorizat sa isi caseze autovehiculul uzat in vederea obtinerii certificatului de distrugere si la Politie pentru radierea autovehicului. Este foarte important de mentionat ca, daca casarea si radierea nu sunt efectuate in maxim 5 zile, propietarul este eliminat din program si pierde tichetul, care se reintoarce in sistemul national.

Pasul 5. Dupa aceste actiuni, proprietarul se va prezenta din nou la dealer-ul auto pentru a-si completa dosarul de participare cu certificatul de distrugere si certificatul de radiere. Din acest moment, beneficiarul are la dispozitie 25 de zile sa finalizeze contractul de de achizitie pentru autovehiculul nou si sa achite avansul.

Daca acest termen nu este respectat, tichetul se pierde, merge inapoi in sistemul national si este redirectionat catre alt beneficiar.

Pasul 6. In termen de 90 de zile de la data incheierii contractului de vanzare – cumparare, dealer-ul emite factura de livrare a autovehiculului nou.

Acte necesare

Pentru inscriere, beneficiarul constituie la producatorul validat un dosar de participare cuprinzand urmatoarele documente preliminare:

 • actul proprietarului si, dupa caz, actul persoanei careia i-a fost cedat dreptul de beneficiu asupra primei de casare, care atesta identitatea si domiciliul sau resedinta in Romania, eliberat de catre autoritatile romane, in termen de valabilitate, in original si in copie certificata „conform cu originalul”;
 • certificatul de inmatriculare a autovehiculului uzat, in original si in copie legalizata;
 • cartea de identitate a autovehiculului uzat, in original si in copie legalizata;
 • actul doveditor eliberat de catre serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor competent teritorial, in original, pentru cazul in care din certificatul de inmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezulta anul fabricatiei, anul primei inmatriculari in Romania si/sau categoria autovehiculului uzat;
 • certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, eliberat de autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta proprietarul si este inregistrat fiscal autovehiculul uzat, in termen de valabilitate la data prezentarii la producatorul validat, in original; din acesta trebuie sa rezulte ca autovehiculul uzat care face obiectul casarii se afla inregistrat pe numele proprietarului in evidentele fiscale ale autoritatii publice locale emitente, iar proprietarul nu are obligatii de plata la bugetul local; dupa caz, se prezinta si certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, eliberat de autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana careia i-a fost cedat dreptul de beneficiu asupra primei de casare;
 • declaratia pe propria raspundere a proprietarului inscris prin care isi exprima in mod neechivoc optiunea de a pastra beneficiul asupra primei de casare si de a achizitiona in nume propriu un autovehicul nou de la producatorul validat emitent al notei de inscriere sau, dupa caz, declaratia pe propria raspundere a proprietarului privind cedarea dreptului de beneficiu asupra primei de casare si declaratia pe propria raspundere a beneficiarului prin care se obliga sa achizitioneze autovehiculul nou de la producatorul validat emitent al notei de inscriere.

In anumite situatii, proprietarul poate anexa si alte acte la dosarul de inscriere (ex. certificat de casatorie).

Termene limita
Alte detaliile despre program vor fi oferite imediat ce vor fi disponibile.

Sursa: AFM

111

Proiect ContaPlus va recomanda :