Subventii de pana la 2.900 de euro pentru crescatorii de vaci de lapte

Crescatorii de vaci de lapte, dar si cei de porci, primesc in acest an o subventie speciala, achitata de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) dintr-un sprijin de 11,1 milioane de euro alocat Romaniei pentru a atenua efectele crizei cauzate de embargoul rusesc.Ministerul agriculturii a publicat in dezbatere publica documentul cu criteriile dupa care se vor imparti banii, urmand ca pentru sectorul de lapte sa se plateasca 8.773.154 euro.

In sectorul laptelui si produselor lactate, echivalentul in lei se acorda producatorilor de lapte care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) sunt inscrisi in sistemul cotelor de lapte la APIA, prin Compartimentul de administrare a cotelor de lapte, ca producatori cu cote de livrari pentru anul de cota 2014-2015, respectiv detin cota de livrari la data de 31 martie 2015;
b) sunt in activitate, respectiv au incheiat un contract pe o perioada de minimum 6 luni, valabil la data depunerii solicitarii, cu un prim – cumparator, si detin cel putin un document fiscal care sa ateste livrarea laptelui, aferent contractului;
c) productia de lapte livrata pe beneficiar este de minimum 5 tone lapte in anul de cota 2014-2015.

Beneficiaza de ajutorul financiar si producatorii agricoli care, pe parcursul anului de cota 2014/2015 si pana la data solicitarii acestuia, au intrat in posesia exploatatiilor prin:
a) transferul definitiv al exploatatiei;
b) transfer definitiv intre rude de gradul I sau intre soti, transferul definitiv prin trecerea de la o forma de organizare la alta, prin fuziunea sau divizarea exploatatiilor persoanelor juridice, prin fuziunea unor exploatatii apartinand aceluiasi proprietar, dupa caz.

Suma cuvenita fiecarui producator, in cazul ajutorului financiar se calculeaza de catre APIA conform cantitatii de lapte livrata in anul de cota 2014-2015, pe baza urmatoarei grile:
a) 240 euro/beneficiar pentru producatorul care a livrat o cantitate de lapte cuprinsa intre 5 tone inclusiv si 20 tone inclusiv;
b) 12 euro/tona pentru producatorul care a livrat o cantitate de lapte mai mare de 20 tone si pana la 200 tone inclusiv;
c) 2900 euro/beneficiar pentru producatorul care a livrat o cantitate de lapte mai mare de 200 tone.

Pentru obtinerea ajutoarelor financiare, producatorii agricoli depun cererea la centrul judetean al A.P.I.A, respectiv al municipiului Bucuresti, insotita de documente specifice, pana la data de 15 martie 2016.
Documentele specifice care insotesc cererea pentru acordarea ajutorului financiar sunt urmatoarele:
a) copia contractului incheiat pe o perioada de minimum 6 luni, valabil la data depunerii solicitarii, cu un prim – cumparator,
b) cel putin un document fiscal care sa ateste livrarea laptelui, aferent contractului.
c) documente care atesta transferurile in cazul in care nu au fost depuse la APIA.

646x404

www.agrointel.ro