Va rugam asteptati!

PNDR: Conditiile obligatorii pentru accesarea masurii de instalare a tinerilor fermieri

Anul trecut la AFIR, s-au depus peste 2.800 de proiecte pe submasura 6.1, avand o valoare totala de peste 120 de milioane de euro. Pentru a accesa fonduri europene in cadrul acestei masuri de investitii este necesar ca agricultorii sa indeplineasca unele conditii minime.

O prima conditie pentru a primi fonduri nerambursabile, prin PNDR, in cadrul submasurii 6.1, este ca solicitantul sa se incadreze in categoria microintreprinderilor si intreprinderilor mici.

De asemenea, inca o conditie stipulata in cadrul ghidului Socilitantului este ca solicitantul sa detina o exploatatie agricola cu dimensiunea economica cuprinsa intre 12.000 si 50.000 SO (valoare productie standard conform ultimului calcul valabil la momentul depunerii Cererii de Finantare).

Un alt aspect important vizeaza educatia in domeniul agricol al beneficiarului. Este valabila indeplinirea uneia dintre urmatoarele conditii:
1. studii medii/superioare in domeniul agricol/ veterinar/economie agrara
2. cunostinte in domeniul agricol dobandite prin participarea la programe de initiere/instruire/specializare care nu necesita un document eliberat de formatorii recunoscuti de catre ANC si presupune un numar de ore sub numarul de ore aferent Nivelului I de calificare profesionala.
3. recunoasterea de catre un centru de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale autorizat ANC a competentelor dobandite ca urmare a experientei profesionale
4. angajamentul de a dobandi competentele profesionale adecvate intr-o perioada de gratie de maximum 33 de luni de la data adoptarii deciziei individuale de acordare a ajutorului.

O alta conditie pentru primirea sprijinului nerambursabil presupune prezentarea unui Plan de Afaceri pentru dezvoltarea activitatilor agricole din cadrul exploatatiei agricole pentru care solicita sprijin prin intermediul acestei submasuri;

Totodata, beneficiarul isi va stabili domiciliul si sediul social in Unitatea Administrativ Teritoriala in care este inregistrata exploatatia, si locul de munca, in cazul in care este incadrat intr-o activitate salarizata, in aceeasi UAT sau zona limitrofa a UAT in care este inregistrata exploatatia vizata pentru sprijin, pana la momentul demararii implementarii planului de afaceri, aceasta fiind o preconditie a gestionarii eficiente a planului de afaceri.

O alta conditie obligatorie cere ca implementarea Planului de Afaceri sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.

De asemenea, o alta conditie obligatorie precizeaza ca solicitantul se angajeaza sa devina fermier activ (conform art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/ 2013) in termen de maximum 18 luni de la data incheierii instalarii.

Inca o conditie mentionata in cadrul Ghidului Solicitantului, precizeaza ca inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plata, beneficiarul face dovada cresterii performantelor economice ale exploatatiei, prin comercializarea productiei proprii in procent de minimum 20% din valoarea primei transe de plata (cerinta va fi verificata in momentul finalizarii implementarii planului de afaceri).

In cazul in care exploatatia agricola vizeaza cresterea animalelor, Planul de Afaceri va prevede in mod obligatoriu amenajari de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu (cerinta va fi verificata la momentul finalizarii implementarii Planului de Afaceri).

Harvesting 49361783 budabar

www.finantare.ro

Proiect ContaPlus va recomanda cursurile:


Recomandarile noastre