POCA 2014-2020: S-a prelungit termenul de depunere pentru cererea de proiecte IP2/2015

Perioada de depunere a fiselor de proiect pentru cererea de proiecte IP2/2015 se prelungeste pana la data de 15.01.2016, iar perioada de depunere a cererilor de finantare – pana pe 29.02.2016.

Este vorba despre proiecte pentru cresterea transparentei in autoritatile si institutiile publice precum si a masurilor aferente sistemului de control managerial intern in cadrulProgramului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020.

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a publicat, in acest sens, Corrigendumul nr. 1 la Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte nr. IP2/2015.

O alta modificare operata vizeaza includerea Ministerului pentru Consultare Publica si Dialog Civic in categoria de solicitanti eligibili, avand in vedere domeniul de activitate al acestei institutii si data infiintarii ei.

Programul Operational Capacitate Administrativa (POCA) 2014-2020 a fost aprobat de Comisia Europeana la data de 25 februarie 2015 si lansat oficial pe 12 martie 2015.

Pentru perioada 2014-2020, POCA are un buget de 2,7 ori mai mare decat cel alocat pentru perioada de programare anterioara, respectiv 658,29 de milioane de euro, din care 553,19 milioane de euro reprezinta alocarea din Fondul Social European (FSE). Diferenta reprezinta contributia nationala a Romaniei.

Programul va contribui la consolidarea capacitatii administrative a autoritatilor si institutiilor publice din Romania si va sprijini participarea societatii civile si a mediului academic la procesul decizional din administratia publica. In esenta, programul va finanta acele proiecte ale administratiei publice care vor duce la servicii publice mai bune, la investitii si reglementari de calitate, la perfectionarea functionarilor, la un management eficient si transparent si, in egala masura, la proceduri clare, simple si predictibile de functionare.

Se estimeaza ca programul va contribui la dezvoltarea abilitatilor si competentelor pentru aproximativ 90.000 de persoane din autoritatile si institutiile publice centrale si locale, ONG-uri si parteneri sociali, din institutiile sistemului judiciar si va sprijini, in mod direct, 250 de autoritati, institutii publice si institutii din sistemul judiciar.

document control resized 600

Sursa: Finantare.ro

Proiect ContaPlus va recomanda cursurile:

SCRIEREA PROIECTELOR EUROPENE IN PERIOADA 2014-2020 SI MANAGEMENTUL FINANCIAR AL ACESTORA

SCRIEREA,IMPLEMENTAREA SI EVALUAREA PROIECTELOR CU FINANTARE NERAMBURSABILA

PROJECT CYCLE MANAGEMENT. ABORDAREA STRATEGICA A PROIECTELOR EUROPENE IN PERIOADA 2014-2020