CODUL MUNCII S-AR PUTEA MODIFICA MAJOR! 17 DINTRE PROPUNERILE SINDICALISTILOR

Initiativa Blocului National Sindical de modificare a Codului Muncii a fost adoptata tacit pe 2 septembrie in Senat. Specialistii in domeniu analizeaza propunerile sindicalistilor si daca proiectul va avea vot favorabil, Codul Muncii ar putea suferi cateva modificari importante.

Initiativa legislativa cetateneasca a fost adoptata miercuri de Senat. In acest moment, proiectul ajunge la Camera Deputatilor, care este for decizional.

Care sunt propunerile de modificare a Codului Muncii?

1. Propunerile de modificare a CIM sa fie comunicate in scris salariatului. Daca acesta nu isi da acordul in scris in termen de 10 zile, nu se va putea realiza act aditional de modificare a CIM.

Daca angajatul da raspuns favorabil, in scris, in termen de 15 zile, se va incheia act aditional la CIM.

2. Angajatii care lucreaza cu norma partiala vor beneficia de concediu de odihna proportional cu timpul lucrat.

Atentie la faptul ca in acest moment, angajatii care lucreaza cu timp partial beneficiaza de acelasi numar de zile de concediu de odihna ca si angajatii care lucreaza cu norma intreaga.

Asadar, angajatii care lucreaza 4 ore pe zi beneficiaza tot de 20 de zile de CO, ca si cei care lucreaza 8 ore! Conform noilor propuneri, zilele de CO se vor acorda conform cu perioada de timp lucrata.

3. Propunerile de modificare a Codului muncii vizeaza si continutul art. 20, cu includerea la alin. (2) a unei prevederi referitoare la clauza de obiectiv de performanta.

Atentie la faptul ca in acest moment, avem 4 clauze specifice la CIM: de formare profesionala, de neconcurenta, de mobilitate, de confidentialitate.

Daca aceasta initiativa se va concretiza, alaturi de cele 4 clauze se va da posibilitatea de inserare si a unei clauze de obiectiv de performanta.

Obiectivul de performanta va presupune, pe langa indeplinirea la timp si intocmai a atributiilor de serviciu, obtinerea de rezultate concrete si evaluabile, care materializeaza o imbunatatire generala a activitatii unitatii sau a compartimentului functional din care face parte salariatul.

Obiectivele de performanta fac obiectul negocierii colective, fiind stabilite, pe categorii de salariati, prin CCM sau regulamentul intern, dupa caz.

Indeplinirea obiectivelor de performanta constituie conditii de majorare a salariului sau de promovare in cariera.

Neatingerea obiectivelor de performanta nu poate constitui motiv de concediere pentru necorespundere profesionala, in baza art. 61 lit. d).

Clauza de obiectiv de performanta se poate introduce pe parcursul executarii CIM prin incheierea in scris a unui act aditional la contract.

4. Munca suplimentara va fi compensata prin ore libere platite in urmatoarele 30 de zile, nu in urmatoarele 60 de zile (ca in prezent) si in plus se va acorda in mod automat si obligatoriu si un spor de cel putin 75% din Salariul de baza.

5. Salariatii care presteaza telemunca (in acest moment cunoscuta drept munca l domiciliu) vor beneficia de aceleasi dreptul ca angajatii care lucreaza la sediul angajatorului!

6. Clauza de neconcurenta si clauza de confidentialitate vor produce efecte doar pe durata CIM, nu si dupa incetarea sa!

Conform noilor propuneri, partile nu vor putea conveni asupra introducerii unei clauze de neconcurenta in CIM decat in situatia in care angajatorul dovedeste ca prestarea unei activitati de catre salariat este de natura sa aduca un prejudiciu. Mai mult, clauza de neconcurenta este obligat ca in timpul executarii CIM sa nu presteze in interes propriu sau al unui tert, activitatile care ar fi in concurenta cu cea prestata la angajatorul sau.

Mai mult, conform propunerilor BNS, si cuantumul indemnizatiei de neconcurenta ar putea suferi modificari.

De asemenea, angajatorul va putea denunta unilateral clauza de neconcurenta oricand pe parcursul aplicarii acesteia.

7. Pentru persoanele cu handicap, perioada de proba nu va mai fi de maxim 30 de zile, ca in prezent, ci de 45 de zile calendaristice.

8. CIM se va suspenda de drept pe durata efectuarii serviciului militar iar angajatorul nu va avea voie sa isi concedieze salariatul in aceasta perioada.

9. Angajatorii care realizeaza concedieri colective nu mai au voie sa angajeze salariati noi pe locurile respective timp de 9 luni!

10. CIM pe durata determinata se poate incheia in termen de maxim 24 de luni (nu 36 ca in acest moment) si se vor incheia cel mult 3 CIM intr-un termen de maxim 24 de luni.

11. Cuantumul net al salariului de baza minim sa nu fie mai mic de 50% din salariul de baza minim net la nivel national comunicat de INS.

12. Salariatii care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesionala cu o durata de cel putin 2 ani, in conditiile art. 197 alin. (1), nu pot avea initiativa incetarii CIM pentru o perioada stabilita prin act aditional.

13. In cazul contractului de munca temporara, nu se mai poate stabili o perioada de proba pentru realizarea misiunii. Art. 97 se doreste a fi abrogat conform propunerilor BNS.

14. Conform propunerilor, plata salariului se va putea efectua si prin virament intr-un cont bancar, numai daca salariatul si-a dat consimtamantul in acest scop.

15. Sanctiunile disciplinare se vor radia de drept in termen de 12 luni, calculat de la data inceperii executarii acesteia, daca salariatului nu i se aplica o noua sanctiune disciplinara in acest termen.

In prezent, sanctiunile disciplinare se radiaza de drept in termen de 12 luni de la aplicare!

Mai mult, BNS propune abrogarea prevederilor "Radierea sanctiunilor disciplinare se constata prin decizie a angajatorului emisa in forma scrisa".

16. In anumite domenii de activitate, se vor putea efectua ore suplimentare saptamanale in cuantum mai mare decat inainte:

activitatile de securitate si supraveghere ce necesita prezenta permanenta in scopul de a proteja bunuri si persoane (gardieni, paznici, firme de paza si securitate);

activitatile care implica nevoia de continuitate a serviciilor/productiei (servicii medicale, mass media, agricultura, transportul de calatori);

sectorul transporturilor feroviare.

17.Si cu privire la clauza de confidentialitate apar modificari. Aceasta poate produce efecte si dupa incetarea CIM, in legatura cu anumite categorii de informatii si pe o perioada determinata de timp, stabilite prin CCM aplicabil sau prin Regulamentul intern.

In acest moment, clauza de confidentialitate produce efecte atat pe perioada derularii CIM cat si dupa incetarea sa.

Consultati aici Brosura BNS continand toate modificarile propuse de sindicalisti

"Proiectul de lege privind modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii vizeaza consolidarea dimensiunii parteneriale in configurarea drepturilor si obligatiilor salariatilor, precum si intarirea garantiilor juridice de care beneficiaza acestia.

Totodata, s-a urmarit si flexibilizarea relatiilor de munca, prin instituirea unei noi modaltiati de verificare a aptitudinilor profesionale si personale ale persoanei care solicita angajarea, dar si prin reglementarea unei noi forme de organizare a muncii - telemunca", se precizeaza in cadrul expunerii de motive privind initiativa legislativa a cetatenilor pentru promovarea proiectului de lege privind modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii.

NU se aplica prevederile mai sus mentionate pana cand proiectul prezent nu va avea toate voturile favorabile necesare si pana cand nu vom avea o lege efectiva publicata in Monitorul Oficial.

Va tinem la curent cu noutati pe aceasta tema!

Proiect ContaPlus sustine cursul "EXPERT LEGISLATIA MUNCII" in luna septembrie la Bucuresti. Mai multe detalii puteti gasi aici: http://www.proiect-contaplus.ro/cursuri/433-expert-legislatia-muncii

Codul muncii

Sursa: legislatiamuncii.manager.ro