Va rugam asteptati!

CURS
METODOLOGIA DE APLICARE A HG1/2018 - Inlocuieste contractele de tip FIDIC

Why Inbound Marketing is so Important For Your Business

Metodologia de aplicare a HG 1 /2018

LECTOR - Paul Ioniță

 -

v  Membru al Uniunii Arhitecților din România (UAR) și al Ordinului Arhitecților din România (OAR);

v  Experiență îndelungată în activități de proiectare, de execuție a lucrărilor de construcții, de control al calității în construcții (Inspector autorizat Calitatea în construcții), de planificare a investițiilor, organizare de proceduri de achiziție publică și contractare a lucrărilor de construcții și de servicii de consultanță, proiectare, urmărire, decontare și recepție a acestora, verificare și evaluare a proiectelor cu finanțare europeană în cadrul a diverse programe (POR , POS , POC , ...etc.), în diverse ministere, AM-uri și ADR-uri (circa 400 de proiecte cu finanțare EU evaluate și implementate).

-

CUI SE ADRESEAZĂ?

-

v  Organizatori ai procedurilor de achiziție publică, derulatori ai contractului de proiectare în: construcții, consultanță de supervizare a șantierului (primării, ministere, agenți economici de drept public sau privat), beneficiari ai unor contracte de finanțare din fonduri europene, programe europene care în cadrul contractelor de finanțare derulează achiziții publice și contracte de lucrări de construcții de valori peste baremele prevăzute de lege;

v  Antreprenorii lucrărilor de construcții care derulează contracte de construcții de valoare mai mare decat baremele prevăzute de lege, în cadrul unor contracte de finanțare pentru investiții derulate din fonduri publice, interne sau europene;

v  Furnizorii de servicii de consultanță în designul lucrărilor de investiții cu valori peste baremele stabilite în conformitate cu prevederile legii;

v  Antreprenorii generali, furnizori de lucrări de construcții, la pachet cu serviciile de proiectare aferente lucrărilor respective de construcții;

v  Firme de consultanță care ofertează și prestează servicii de supervizare a șantierelor.

SCOPUL CURSULUI

 -

v  Cursul are ca obiect studierea noilor tipuri de contract introduse prin HG nr. 1/2018 - tipuri de contracte pentru lucrări de construcții aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, de valori mari.

v  Cursul se adreasează  atât contractelor derulate din fonduri publice, de la bugetul de stat, cât și contractelor derulate cu finanțare din fonduri europene, în cadrul diverselor programe europene (POR , POIM , POS , POC , etc.)

v  Aceste tipuri de contracte unifică procedurile de achiziție publică, din cadrul Legii nr. 98/2016, cu metodologiile de contractare și derulare a contractelor de lucrări de construcții (conditiile contractuale , derularea lucrărilor, urmărirea lucrărilor, decontarea lucrărillor, recepția lucrărilor, perioada de garanție a lucrărilor, recepția finală a lucrărilor) prevăzute în legi specifice (HG 907.2016, Legea 10/1995, Legea 50/1991, HG 925/1995, O MLPAT 777/2003, O MLPAT 1496/2011, HG 273/1994, etc.)

v  Acest tip de contracte unifică meodologiile naționale de contractare și derulare a contractelor de lucrări de construcții (condițiile contractuale, derularea lucrărilor, urmărirea lucrărilor, decontarea lucrărillor, recepția lucrărilor, perioada de garanție a lucrărilor, recepția finală a lucrărilor) cu procedurile prevăzute în manualele de bune practici în lucrări de construcții ale FIDIC (Federația Internațională a Inginerilor Consultanți, Cartea Roșie și Cartea Galbenă).

v  Tipul de contracte prevăzute de HG 1/2018, lărgește sfera de cuprindere a contractelor de construcții tradiționale din legislația română , transformându-le din contracte strict economice pentru lucrări de construcții, într-un cadru mai larg de reglementări economice și juridice, cuprinzând atât procedurile specifice lucrărilor de construcții propriuzise și ale activităților adiacente acestora, coroborate cu prevederi procedurale în domeniul achizițiilor publice de lucrări de construcții  și cu prevederi procedurale în domeniul rezolvării diverselor situații concrete care pot apărea pe parcursul derulării contractului de construcții, inclusiv a eventualelor conflicte între părți care pot apărea pe parcursul derulării contractului( contractul prevede o modalitate internalizată de soluționare a conflictelor). Un contract de lucrări pentru care singurul mod de soluționare a conflictelor este doar recursul la instanță, nu este o soluție eficientă, pentru că soluționarea nu intervine în timpul derulării contractului și, astfel, implementarea proiectului este întârziată și periclitată.

v  Aceste tipuri de contracte vor reglementa atât derularea contractelor de construcții de valori mari, derulate din fonduri publice, de la bugetul de stat, achizitionațe în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, cât și a contractelor de achiziții  sectoriale de lucrări, reglementate de Legea nr.99/2017.

v  Privire specială în cadrul acestor tipuri de contracte o va avea:

  • Condițiile generale în care execuția de lucrări va fi cu plată și contractată la pachet cu același ofertant, căruia i se va atribui concomitent cu execuția și proiectarea respectivelor  lucrări;

  • Rolul Supervizorului în urmărirea activității antreprenorului, care îmbunătățește rolul tradițional al dirigintelui de șantier. Acesta va avea în echipa sa diriginți de șantier atestați, conform prevederilor legale în vigoare, dar activitățiile și responsabilitățile acestuia sunt mult mai ample și sunt tratate la alt nivel organizatoric, iar termenele și obligațiile acestuia vor fi prevăzute și în cadrul contractelor de servicii de supervizare a lucrărilor de construcții încheiate între beneficiar și firma de consultanță de supervizare;

  • Distribuirea  riscurilor între părțile contractante: realizarea proiectelor de construcţii presupune identificarea şi asumarea unor riscuri multiple legate de specificul acestui domeniu de activitate; desfăşurarea lucrului sub acţiunea directă a elementelor naturale, mobilitatea procesului de producţie, durata mare de execuţie, numărul mare de activităţi care trebuie conduse şi coordonate, complexitatea procesului de producţie, a relaţiilor contractuale dintre numeroasele părţi implicate - având adesea interese divergente - fac necesară standardizarea modului de împărțire între contractanți a responsabilităților și a riscurilor activităților specifice;

  • Modificarea contractelor : situațiile și condițiile în care este posibilă modificarea unui contract de achiziție publică/sectorială, fără a fi necesară organizarea unei noi proceduri de atribuire. În cadrul acestor contracte a fost introdusă situația modificării unui contract de achiziție publică/sectorială atunci când devine necesară achiziționarea de la contractantul inițial a unor produse, servicii sau lucrări suplimentare, care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia.

  • Mecanisme de soluționare a revendicărilor și arbitraj: sistemul de  soluționare nou propus permite obținerea în timp util (prin decizia Supervizorului) a soluțiilor necesare pentru a permite continuarea implementării contractului, în același timp, posibile plăți aferente unor costuri indirecte suplimentare, dacă nu se convine altfel asupra efectuării acestor plăți, vor putea fi făcute după o sentință finală și irevocabilă.

 -

Dacă dorești să organizăm un curs intern pentru echipa ta ne poti contacta la numarul de telefon (+4021) 222.00.29 sau la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Metodologia de aplicare a HG 1/2018


Taxa de instruire

890 RON + TVA