Cursuri derulate de Proiect-ContaPlus

 

▪  Achizitiile publice in Romania
▪  Analiza cost-beneficiu – instrument de analiza economico-financiara a investitiilor
▪  Analiza financiara a firmei si managementul costurilor. Controlling
▪  Analiza necesitatilor si intocmirea documentatiilor pentru finantarea IMM-urilor prin scheme de finantare interne si internationale, banci, fonduri de investitii, inclusiv prin fondurile structural
▪  Asistent relatii publice si comunicare
▪  Auditor intern
▪  Auditor intern in sectorul public
▪  Auditor intern pentru sistemul de management al calitatii
▪  Auditul fondurilor europene
▪  Auditul intern pentru societatile comerciale

▪  Codul muncii
▪  Contabilitatea in agricultura
▪  Contabilitatea ONG-urilor
▪  Contabilitatea pe intelesul tuturor. Contabilitate primara si financiara. Fiscalitate. Exemple practice
▪  Contractele de asistenta tehnica in sectorul de apa si apa uzata din Romania. Perioada de finantare 2014 – 2020
▪  Control financiar preventiv propriu
▪  Control intern si control financiar preventiv propriu
▪  Controlul financiar preventiv si control financiar de gestiune
▪  Cum sa evitam corectiile financiare utilizand eficient fondurile europene

▪  Derularea activitatii de audit intern in sectorul public prin prisma noilor modificari legislative – HG 1086/2013

▪  Eficientizarea activitatii contabile si fiscale a intreprinderii
▪  Evaluator proiecte
▪  Evaluator competente profesionale
▪  Expert in administratia publica. Managementul in sectorul public – dezvoltare si finantari europene. Achizitii publice
▪  Expert prevenire si combatere a coruptiei

▪  Fidic rosu vs. Fidic galben. Aspecte juridice si practice
▪  Fiscalitate. Impozit pe profit. Inspectia fiscala. Sanctiuni si contestatii
▪  Formator
▪  Formator de formatori

▪  Gestionarea documentelor clasificate si a problematicii drepturilor omului de catre structurile politiei locale
▪  Gestionarea si managementul contractelor de tip FIDIC
▪  Guvernanta corporativa si auditul intern in sectorul public

▪  Implementarea sistemului de control intern managerial
▪  Inchiderea exercitiului financiar la institutiile publice
▪  Inspector in domeniul securitatii si sanatatii in munca
▪  Inspector resurse umane

▪  Laboratorul de la idee la proiect – teorie, practica, tutoriat
▪  Legislatia muncii
▪  Legislatia muncii. Solutii, abordari si bune practici. Aspecte juridice de drept al muncii

▪  Managementul calitatii in domeniul constructiilor
▪  Managementul contabilitatii in institutiile publice
▪  Managementul contractelor de lucrari – dirigentia de santier
▪  Managementul de proiecte pentru proiectele cofinantate din fondurile europene
▪  Managementul deseurilor
▪  Managementul evenimentelor
▪  Managementul financiar al contractului de finantare. Transpunerea corecta in contabilitatea beneficiarului
▪  Managementul proiectelor finantate prin PODCA
▪  Managementul proiectelor finantate prin POR
▪  Managementul proiectelor finantate prin POSCCE
▪  Managementul proiectelor finantate prin POSDRU
▪  Managementul proiectelor finantate prin POS MEDIU
▪  Managementul proiectelor in domeniul constructiilor
▪  Managementul proiectelor. Privire speciala asupra contractelor de lucari si FIDIC
▪  Managementul proiectelor. Strategia 2014 – 2020
▪  Managementul riscului in sectorul public
▪  Managementul si auditul proiectelor de infrastructura
▪  Manager al sistemului de management al calitatii
▪  Manager de inovare
▪  Manager de produs
▪  Manager de proiect

▪  Noul Cod Civil si Noul Cod de Procedura Civila

▪  Obtinerea si gestionarea fondurilor europene
▪  Organizarea si exercitarea controlului financiar de gestiune

▪  PNDR 2014-2020
▪  Practici si tehnici de esantionare
▪  Procedura fiscala
▪  Publicitatea, monitorizarea si modificarea contractelor finantate de Uniunea Europeana

▪  Raportarea si evaluarea implementarii sistemului de control intern managerial
▪  Recuperarea creantelor – workshop
▪  Responsabil de mediu

▪  Scrierea corecta a unui plan de afaceri
▪  Scrierea proiectelor europene in perioada 2014 – 2020 si managementul financiar al acestora
▪  Scrierea proiectelor europene. Fondurile europene 2014 – 2020. Aspecte juridice si practice
▪  Sistemul de control intern managerial – workshop
▪  Specialist in domeniul securitatii si sanatatii in munca

▪  Urbanism si disciplina in constructii