Va rugam asteptati!

Implementare OMFP nr. 946/2005

Servicii aferente consultantei privind implementarea sistemului de control intern/managerial conform OMFP 946/2005

 

Controlul intern reprezinta ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entitatii publice, stabilite de conducere, in concordanta cu obiectivele acesteia si cu reglementarile legale in vederea asigurarii administrarii fondurilor in mod economic, eficient si eficace.          

Conform OMFP nr. 946/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, conducatorii institutiilor publice trebuie sa dispuna masurile necesare pentru elaborarea si/sau dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activitati.

Proiect ContaPlus® vine in sprijinul dumneavoastra, punandu-va la dispozitie un program complet de consultanta privind proiectarea si implementarea sistemului de control intern/managerial conform cerintelor OMFP nr. 946/2005, care cuprinde urmatoarele etape:

ETAPA I

 • analiza diagnostic a sistemului de management existent;
 • identificarea tuturor proceselor existente in cadrul organizatiei;
 • constituirea structurii speciale conform prevederilor OMPF nr. 1649/2011;
 • intocmirea programului de dezvoltare a controlului managerial;
 • identificarea tuturor cerintelor legale aplicabile domeniului de activitate desfasurat;
 • stabilirea necesarului de documentatie, in functie de marimea organizatiei si de complexitatea proceselor desfasurate.

 

ETAPA a II-a

Implementarea propriu-zisa a standardelor de control intern/managerial conform OMFP nr. 946/2005.

 • elaborarea unui Cod de Etica al angajatilor;
 • elaborarea unui Plan de dezvoltare institutionala, a misiunii, viziunii si obiectivelor generale ale entitatii;
 • elaborarea Organigramei;
 • elaborarea ROF-ului;
 • elaborarea fiselor de post;
 • elaborarea procedurilor;
 • elaborarea si implementarea unei proceduri privind inregistarea, primirea, circulatia si arhivarea corespondentei;
 • elaborarea procedurii de elaborare a procedurilor;
 • identificarea functiilor sensibile;
 • identificare la nivelul structurii a competentelor si responsabilitatilor ce pot fi delegate/nu pot fi delegate;
 • stabilirea obiectivelor generale si operationale;
 • stablirea resurselor necesare atingerii obiectivelor;
 • stabilirea unei structurii coordonatoare privind elaborarea, monitorizarea implementarii si actualizarea planurilor strategice/anuale;
 • stabilirea indicatorilor;
 • inventarierea informatiilor/documentelor gestionate la nivelul entitatii;
 • inventarierea fluxurilor informationale/documentare;
 • stabilirea unor instrumente pentru monitorizarea activitatii la nivel central si la nivel de compartimente;
 • managementul riscurilor;
 • identificarea structurilor care gestioneaza resursele materiale, financiare ale entitatii;
 • elaborarea unui sistem de autoevaluare a implementarii;
 • constituire functie audit intern (cf. legislatiei aplicabile), daca este cazul.

ETAPA a III-a

Elaborarea primului raport complet de implementare a sistemului de control intern managerial.

Operatiunea de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial se realizeaza prin programarea si efectuarea urmatoarelor actiuni:

 • convocarea unei reuniuni a structurii cu atributii de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica privind sistemul propriu de control intern/managerial, avand ca obiect stabilirea masurilor de organizare si realizare a operatiunii de autoevaluare;
 • completarea de catre fiecare compartiment din organigrama entitatii publice a „Chestionarului de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial” si asumarea de catre conducatorul de compartiment a realitatii datelor, informatiilor si constatarilor inscrise in acesta;
 • intocmirea de catre Structura a Situatiei sintetice a rezultatelor autoevaluarii, prin centralizarea informatiilor din chestionarele de autoevaluare, semnate si transmise de conducatorii de compartimente;
 • aprecierea gradului de conformitate a sistemului propriu de control intern/managerial cu standardele de control intern/managerial, in raport cu numarul de standarde implementate, care se realizeaza astfel:
  1. sistemul este conform daca sunt implementate toate cele 25 de standarde;
  2. sistemul este partial conform daca sunt implementate între 13 si 24 de standarde;
  3. sistemul este neconform daca sunt implementate mai putin de 13 standarde;
 • intocmirea, aprobarea si prezentarea raportului.

 

CREDIBILITATE

Ne recomanda profesionalismul si implicarea noastra in ceea ce priveste informarea, dezbaterea si clarificarea celor mai importante aspecte legate de implementarea Ordinului, atat prin intermediul cursurilor si conferintelor dedicate acestui subiect, cat si al implementarilor propriu-zise.