Va rugam asteptati!

Achizitii Publice

Consultanta in domeniul achizitiilor publice din Romania

 

Utilizarea fondurilor publice presupune respectarea regulilor ce guverneaza atribuirea contractelor de achizitie publica, generand dificultati aparute inca din momentul in care autoritatea contractanta a identificat nevoia de a achizitiona un bun, un serviciu sau o lucrare.

Ulterior, pe parcursul derularii efective a procedurii de achizitie publica, indiferent ca este vorba de licitatia deschisa, restransa sau de cererea de oferte, dificultatile intampinate de autoritatea contractanta, si, in egala masura, de operatorul economic ofertant sunt generate de cunoasterea in detaliu, aplicarea si interpretarea corecta a unei reglementari complexe si voluminoase, reprezentate, in principal, de OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

SERVICII DE CONSULTANTA

Echipa Proiect Contaplus vine in sprijinul dumneavoastra, asigurandu-va consultanta de specialitate in momentele-cheie ale initierii, derularii si finalizarii unei proceduri de achizitie publica, astfel incat sa puteti preintampina riscul depunerii unei contestatii, in cazul in care sunteti autoritate contractanta, sau pe cel al respingerii ofertei depuse.

In vederea derularii cu succes a procedurilor dumneavoastra de atribuire si a depunerii de oferte care sa reflecte in mod optim raportul calitate/pret, Proiect Contaplus va ofera un pachet de servicii ce include:

  • Consultanta in elaborarea documentatiei de atribuire pentru contractele de furnizare, de servicii sau de lucrari (specificatii tehnice, criterii de calificare, criteriul de atribuire, calendarul derularii procedurii);
  • Asistenta in derularea procedurii de atribuire ce vizeaza respectarea etapelor procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica si a cerintelor privind comunicarile catre ofertanti;
  • Consultanta in elaborarea documentatiilor de achizitii si in derularea procedurilor specifice de achizitie prevazute de normele/ instructiunile anexate contractelor de finantare nerambursabila cofinantate din fonduri europene;
  • Consultanta in elaborarea ofertei si participarea la procedura, inclusiv in formularea raspunsurilor la solicitarile de clarificari;
  • Consultanta si asistenta in formularea si depunerea de contestatii cu privire la documentatia de atribuire si actele emise pe parcursul derularii procedurii.

PREZENTAREA Echipei Proiect Contaplus

In cadrul echipei Proiect Contaplus activeaza persoane cu o bogata experienta practica in domeniul achizitiilor publice, care au participat in calitate de experti-cheie la implementarea a numeroase contracte de finantare nerambursabila ce au presupus derularea de proceduri de achizitie publica.

Expertii nostri sunt, de asemenea, formatori autorizati CNFPA si au participat la elaborarea mai multor lucrari de specialitate, cum ar fi Ghid de bune practici pentru achizitia serviciilor de publicitate media si Repere jurisprudentiale ale Uniunii Europene relevante pentru accesarea si utilizarea fondurilor europene.

CREDIBILITATE

Ne recomanda profesionalismul si implicarea noastra in ceea ce priveste informarea, dezbaterea si clarificarea celor mai importante aspecte legate de problematicile achizitiilor publice in Romania, raportate la contextul modificarii legislatiei europene.

Succesul conferintelor nationale, aprecierea cursurilor de perfectionare precum si recomandarile expertizelor de specialitate ne rasplatesc increderea acordata.