Va rugam asteptati!

Fonduri Europene

Consultanta in elaborarea si implementarea proiectelor cofinantate din fondurile europene

 

In perioada de programare 2014 – 2020, Romania beneficiaza de fonduri europene in valoare de aproximativ 43 miliarde de euro, din care peste 22 miliarde de euro sunt alocate pentru politica de coeziune. Programele prin care vor fi derulate aceste fonduri sunt:

 

 • Programul Operational Regional – POR
 • Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE

 • Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU

 • Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu

 • Programul Operational Sectorial de Transport - POS Transport

 • Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative - PODCA

 • Programul Operational Asistenta Tehnica – POAT

 • Programul National pentru Dezvoltare Rurala - PNDR

 • Programul Operational pentru Pescuit - POP

 • Programe de Cooperare Teritorala:

 • Transfrontaliera

 • Transnationala

 • Interregionala

Aceste fonduri se pot accesa pe baza de proiecte. Mai precis, un potential solicitant de fonduri trebuie sa scrie un proiect, ce sa respecte cerintele stricte din legislatia UE si nationala, pe care sa il depuna la autoritatea romana competenta. Aceasta ii va evalua proiectul si, daca indeplineste criteriile, va semna contractul de finantare cu acel solicitant, care devine astfel beneficiar de fonduri europene.

Dar beneficiarul nu intra automat in posesia banilor respectivi. El are doar dreptul de a-i primi, daca indeplineste conditiile prevazute in contract. Mai mult, beneficiarul incepe implementarea proiectului cu fonduri proprii, iar cheltuielile ii vor fi rambursate numai daca banii au fost cheltuiti corect.

 

 

SERVICII DE CONSULTANTA

 

Intrucat drumul de la o idee indrazneata la un proiect reusit nu este lipsit de dificultati, echipa Proiect Contaplus ofera consultanta atat solicitantilor de fonduri europene, cat si beneficiarilor acestora.

Pentru solicitantii de fonduri europene, Proiect ContaPlus ofera urmatoarele servicii de consultanta:

 • Asistenta si consultanta juridica pentru elaborarea/ completarea documentelor de eligibilitate si a celorlalte formulare administrative prevazute de Ghidul solicitantului
 • Asistenta si consultanta juridica in obtinerea de la institutiile si autoritatile competente a oricaror alte documente care insotesc cererea de finantare
 • Elaborarea cererii de finantare nerambursabila
 • Asistenta in pregatirea dosarelor proiectului ce vor fi depuse la autoritatea de management sau la organismul intermediar
 • Asistenta in formularea de clarificari atat in etapa de pregatire a proiectului, cat si in etapele de verificare administrativa si evaluare a acestuia.

Pentru beneficiarii de fonduri europene, Proiect ContaPlus ofera urmatoarele servicii de consultanta in perioada de implementare a proiectului:

 • Asistenta in ceea ce priveste incheierea si executarea contractelor necesare implementarii proiectului
 • Asistenta in domeniul realizarii si derularii achizitiilor publice sau a achizitiilor efectuate pe baza instructiunilor/ordinelor emise de autoritatea de management
 • Asistenta in gestionarea parteneriatului constituit in cadrul proiectului
 • Consultanta in elaborarea dosarului cererilor de rambursare
 • Asistenta in elaborarea actelor aditionale la contractul de finantare
 • Asistenta in formularea de contestatii in cazul declararii anumitor cheltuieli ca neeligibile
 • Asistenta in formularea de contestatii in cazul aplicarii de corectii/ reduceri financiare de catre autoritatile competente

Echipa Proiect ContaPlus este formata din specialisti cu o vasta experienta in acest domeniu, care lucreaza in cadrul proiectelor cofinantate din fonduri europene inca din perioada de preaderare.

Mai mult, specialistii nostri au valorificat activitatea practica in cadrul mai multor lucrari de specialitate, precum:

 • Ghidul finantarilor europene de la idee de la proiect, colectie de audiobookuri – interventii privind problematica ajutoarelor de stat in contextul accesarii si utilizarii fondurilor europene, achizitiile publice efectuate in cadrul proiectelor cofinantate din fondurile europene, precum si puncte nevralgice, litigii europene si romanesti generate de neregulile si fraudele comise in accesarea fondurilor europene, Ed. ContaPlus (2012);
 • Glosarul fondurilor europene pe intelesul tuturor, inclus in prezenta colectie de audiobookuri;
 • Repere jurisprudentiale ale Uniunii Europene relevante pentru accesarea si utilizarea fondurilor europene, Ed. C.H.Beck (2011);
 • Fonduri Structurale pentru Administratia publica, Elaborarea si implementarea proiectelor in perioada de programare 2007-2013, Ed. ContaPlus (2008);
 • Elaborarea proiectelor cu finantare din fondurile structurale pentru IMM-uri 2007-2013, Ed. ContaPlus (2007).

CREDIBILITATE

Ne recomanda profesionalismul si implicarea noastra in ceea ce priveste informarea, dezbaterea si clarificarea celor mai importante aspecte legate de accesarea, implementarea, monitorizarea si auditarea fondurilor europene prin intermediul cursurilor si conferintelor, cat si al expertizelor de specialitate. Lor li se adauga lucrari de referinta – carti, audiobookuri si articole – care vin in sprijinul actorilor implicati in domeniul fondurilor europene, oferindu-le informatii utile si de actualitate.